Skip to main content

Image

default image 1
Våra tjänster

Identity and access management

Content sections

Text

Digitala identiteter som affärstillgångar

Idag behöver företagen affärsinriktad hantering av digitala identiteter. Hur säkrar man en personlig kundupplevelse i era av digitala produkter och säkerställer att allt är kompatibelt samtidigt som man kör för fullt in i molnet? Hur hanterar man identitetsrelationer mellan ting och människor i IoT-landskapet (Internet of Things)? Vi på Enfo hjälper er att utnyttja digital identitetshantering utanför de traditionella gränserna. 

Tillsammans med de enorma fördelarna medför digital omvandling mängder av nya risk- och säkerhetsutmaningar. Vi tror på en strategi med ”designsäkerhet” med fokus på att skapa digitala affärslösningar med en acceptabel nivå av säkerhetsrisker. Regelefterlevnad ska inte vara målet – det ska vara ett verksamt resultat av affärslösningen. 

Idag är en digital identitet inte lika med ett användarkonto. Snarare är det en affärstillgång: en tillgång i employer branding samt i digitala affärsmodeller. Den digitala upplevelsen bygger på riktigheten av identitetsdata, dynamisk åtkomst på mobila plattformar samt självbetjäning. 
 

Flexibilitet kräver struktur

Genom att kombinera funktioner för identitets- och åtkomsthantering (Identity and access management, IAM) med styrning, beslutsstöd och analyser får ni den grund som behövs för att tjäna på digitala identiteter. Det är en nödvändig struktur som möjliggör flexibilitet och smidighet i den interna och externa digitaliseringen. Lägg till detta kognitiv och dynamisk åtkomst till digitala produkter så blir kundupplevelsen smidigare. Med detta recept kan Enfo hjälpa sina kunder att omvandla äldre plattformar för kostnadsbesparing till viktiga verktyg i digitala affärsomvandlingsprojekt. 
 

Samspelet mellan människor och ting

Den digitala identiteten är inte längre begränsad till människor. IoT-initiativ tvingar fram en ny brytpunkt i den traditionella identitetshanteringen. Begrepp som ”tingens identitet” belyser det uppenbara behovet av att hantera apparater på samma sätt som personal. Dessutom betonas vikten av att ändra fokus från själva tinget till dess relationer. Enfo har modeller och verktyg för att förse era IoT-enheter med en egen digital identitet – och därigenom ge tingen möjlighet att på ett säkert sätt interagera med andra ting, människor och organisationer. 
 

Hantera digitala identiteter – idag och imorgon 

Vi hanterar digitala identiteter. Genom att använda våra testade koncept och styrmodeller ser vi till att våra råd och lösningar är hållbara. Vi sammanför relevanta data och bygger och driver digitala lösningar åt våra kunder. Med den här metoden hjälper vi våra kunder på deras digitala resa – att maximera värdet av digitala identiteter.

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Thomas Andersson

Kontakt

Thomas Andersson

Område

Applications

Telefon

+46 733 657 833

Picture

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942

Tjänster inom Security