Skip to main content

Image

Person using meeting room device
Våra tjänster

Säkerhet

Säkerhet

Service area icon

security icon

First section text

Säkerhet i den digitala världen

Ju mer digitaliserad vår vardag blir, desto större blir vårt behov av säkerhet. Därför måste säkerhetstjänsterna skräddarsys efter era affärsbehov och olika roller för att säkerställa att ert digitala fotavtryck skyddas 24/7. Idag finns det gott om verktyg till hands, men de garanterar inte tydlig insyn i de hot ert företag står inför, såvida det inte stöds av rätt kompetenser. Det är här vi kommer in i bilden. 

Kontinuitet är nyckeln i riskhanteringen: Fokusera på att ha rätt säkerhetskontroller på plats och att ta fram en heltäckande plan.
Vad händer om skadlig kod kommer in i er programmiljö? Om en större incident eller ett dataintrång äger rum, är ni då beredda? Är processen för incidenthantering uppdaterad? 

När det gäller säkerhetshot i det digitala landskapet måste man identifiera, skydda, upptäcka, reagera och återhämta sig. Har ni någon plan? Det har vi.
 

Skydda era tillgångar i moln och datacenter

Oavsett om ni arbetar moln- eller hybridbaserat eller med datacenter behövs liknande riskbedömningar och verktyg. Vi erbjuder kontinuerlig övervakning av era verksamhetskritiska tillgångar, inklusive tillgångsidentifiering, sårbarhetsskanning, konfigurationskontroller, incidenthantering och åtgärder. Tack vare våra kompetenta analytiker och partnernätverk kan vi skapa en solid plan för att skydda era mest kritiska tillgångar – kostnadseffektiviteten inte att förglömma. 
 

Täcker alla era säkerhetsbehov

När det gäller ert säkerhetsläge är proaktiv sårbarhetshantering nyckeln. Hotjakt är nästa generation av säkerhetsskydd och är det toppmoderna verktyget för att hitta avvikelserna. Precis det som behövs för att ligga steget före cybermotståndarna. För att upprätta skydd och hålla dessa aktuella bygger våra hotsäkerhetstjänster på ständig forskning och utveckling. 

Säkerhetstjänsterna måste reagera på en rad olika situationer. Det är en kombination av snabba salsasteg och långsamma men stadiga valssteg. De omfattar logghantering, säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM, Security Information and Event Management). På menyn finns också säkerhetstestning av applikationer, varumärkesskydd, övervakning av dark web, rådgivning och incidentåtgärder samt bedömning av risker och nätverkshälsa, regelefterlevnad vad gäller säkerhet och data plus styrning av ramverk som NIST och HIPAA
 

Säkerhet för slutanvändaren

Det största hotet i alla organisationer kommer från personer som inte har fått adekvat säkerhetsutbildning. Vi fokuserar på att säkra identitet och åtkomst samt utbildning för att förändra kulturen i företaget. Är ni ute efter att skydda organisationens molnbaserade identiteter? Eller en gedigen verifieringskedja med logghantering? Vi kan hjälpa er att hitta rätt lösningar. 

Genom att använda nästa generation av ändpunktsskydd kan vi få en djupare inblick i era sårbarheter och hur ni kan mildra dessa. Eftersom datastyrning och integritet också står på spel har vi lagt extra kraft på att möjliggöra en säker arbetsplats för våra kunders slutanvändare.

Content sections

Kontakta oss

Kontakt

Picture

Jens Howander

Kontakt

Jens Howander

Område

Care

Telefon

+46 733 657 712

Picture

Robert Grafford, Enfo

Kontakt

Robert Grafford

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 733 165 942

Tjänster inom Säkerhet