Skip to main content

Image

Person working on couch
Våra tjänster

Workplace

Workplace

Service area icon

workplace icon

First section text

Arbetsplatsen handlar om användarna

Idag kan det finnas upp till fem generationer på en arbetsplats. Vissa användare är uppvuxna med digitala prylar, andra är obekanta med teknik, enheter och programvara. Hur tillhandahåller man en tjänst på en arbetsplats som gör alla användare nöjda? 

Den ena arbetsplatsen är inte den andra lik, varje företag och varje användare har sin egen arbetsplats med unika behov. Exempel: en sjukhusadministratör har ju helt andra IT-behov än behandlande personal. Denna variation av behov kräver nytänkande – en standardtjänst eller en enda modell för teknisk support kommer inte att fungera för alla. På Enfo driver vi förändring mot en helt användarcentrerad arbetsplats. 

Mät användarupplevelser, inte servicedetaljer

Den moderna arbetsplatsen omdefinierar vad vi menar med tjänsternas kvalitet. Traditionella tekniska måttstockar, t.ex. svarstider från supporten, mäter faktiskt inte det viktigaste: användarupplevelsen. Att identifiera och lösa problem för användarna innan de ens har inträffat – det är den nya standarden för oss. Våra arbetsplatstjänster handlar om att möjliggöra smidigt och produktivt arbete för våra kunder. Vi utformar arbetsplatstjänster speciellt för användaren – vår fokuspunkt. 

Mer flexibilitet, fler risker

Att satsa på användarcentrering innebär fler icke-standardlösningar. Men ju mer icke-standardmiljö, desto större säkerhetsrisker. Användarnas egna enheter, smidig åtkomst överallt, när som helst, exponerar företaget för säkerhetsintrång. O365-nätfisket är ett bra exempel – säkerhetshoten kommer allt närmare slutanvändarna och blir genom en bred användarbas större än någonsin. 

En arbetsplats för framgång

Genom att kombinera perspektiven – slutanvändare, enheter, säkerhet, samarbete, program – har vi kunnat tillgodose behoven på den moderna arbetsplatsen. När enheter och processer körs smidigt ökar effektiviteten och produktiviteten. Eftersom man kan skräddarsy sin egen arbetsplats med till exempel sina enheter blir man inte bara mer produktiv utan också nöjdare. 

Man går från en traditionell kontorsmodell till en värld av modernt arbete. Det nya normala betyder att arbetet inte längre är bundet till tid, plats eller enhet. Fysiska avstånd och organisatoriska gränser korsas i realtid. Vi erbjuder en heltäckande arbetsplatsservice, en enda kontaktpunkt för alla era tekniska arbetsplatsbehov. 

Ge personalen frihet att välja enhet och arbetsplats. Möjliggör produktivt samarbete både internt och externt. Arbeta säkert, men ändå effektivt. Låter det bra? Vi är här för att hjälpa er att bygga en miljö på företagets och slutanvändarnas villkor – en arbetsplats för framgång.