Skip to main content

Image

Image

default image 5
Våra tjänster

Self-service solutions (Zervicepoint)

Content sections

Text

Automatisera för en modern arbetsplats

Zervicepoint automatiserar affärsprocesser med självbetjäning, så att era kollegor kan fokusera på det de gör bäst. I vardagen är det de små tingen som antingen ökar er produktivitet eller som är i vägen. Bristen på kvalitetsdata, krångliga manuella processer eller informationsöverflöd kan leda till kostsamma tidsförluster – tid som bättre skulle ha använts på nyskapande.

Nära er vardag

Oavsett om man arbetar på kontor eller på fabriksgolvet består arbetsdagen av repetitiva processer och uppgifter som kräver manuellt arbete. Att uppmärksamma dem lönar sig när man vill ha extra output och kunna sova gott om natten. Vi automatiserar alla affärsprocesser och arbetsuppgifter, från det enkla till det komplexa, för att förbättra time to market, öka kvaliteten på och kontrollen av data och informationsflöden – och ge medarbetarna kommando över sin arbetsdag. Eller, om ni vill fokusera på en viss del av en process, varför inte till exempel halvautomatisera företagets onboarding av nyanställda.

Styr era processer och data

Vi är ganska speciella: inte alla leverantörer av hanterade tjänster har utvecklat sin egen produkt. Vår produkt använder multitenansteknik för att dela IT-resurser säkert mellan flera program och ger er kontroll över era egna data. Det gäller dock inte bara IT.
Skogsbolaget Södra implementerade Zervicepoint i hela sin organisation, med ett initialt fokus på HR-processer. Resultatet? Södra utsågs till 2018 års mest attraktiva arbetsgivare av Randstad Employer Brand Research. 

Vart siktar ni?

Vi har satt slutanvändaren i förarsätet, vilket kräver responsiv och funktionell design. Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder så att ni aldrig känner att ni kör fast med produkten. Vi inte bara bygger och driftsätter – utan supportar och underhåller också.
Vi tar ansvar för era processer och gör produkten till er egen. Vi erbjuder en utbildning i Zervicepoint som går från grunden till en nivå där ni kan utveckla den efter organisationens behov. 

Ta kontakt

Kontakt

Picture

Image

Patrik Gamborn

Kontakt

Patrik Gamborn

Område

Sales Sweden

Telefon

+46 736 441 330